KRZEPINSKI spol.s r.o. nabízí kompletní poradenské a právní služby v oblasti výstavby bytových domu nebo domků na klíč či rekonstrukce nemovitosti. V rámci služeb Vám zajistíme spolehlivé prověřené stavební partnery a zajistíme kompletní inženýrskou činnost spojenou s vyřízením veškerých podkladů pro stavební úřad.

Stavební trh 2012

Letošní rok českému stavebnictví sice opět přinese výrazný pokles, stavební firmy ovšem lehce zmírňují svá negativní očekávání. Ještě v lednu totiž jejich šéfové odhadovali rekordní pokles stavebního trhu v roce 2012 o dalších 9,2 %, podle výsledků nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012 mezi řediteli stavebních společností, by však trh neměl poklesnout o více než 7,5 %. Prudce však vzrostl podíl firem ochotných podstoupit kvůli získání zakázky větší riziko a ve zvýšené míře musí také čelit požadavkům na úplatky ve výběrových řízeních..

Nejvíce se poklesu trhu v roce 2012 obávají střední a malé stavební společnosti. Důvody k pesimismu stavbařů jsou zřejmé. Nejčastěji zmiňovaným (96 %), a současně problémem s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností (6,4 na škále od 0 do 10, kdy hodnocení 10 znamená největší bariéru), je podle výsledků výzkumu byrokracie. „Dobře však víte, že administrativa je dlouhodobým resortním tématem a že již byly mnohé pozitivní kroky učiněny. Dodávám, že jsem připraven diskutovat jakékoli další návrhy na její zjednodušení v odborné i obecně podnikatelské rovině,“ vybízí stavbaře v bezprostřední reakci na výsledky Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu. Druhým ze tří hlavních současných omezení stavebních společností je nedostatečná poptávka (6,1 u zakázek financovaných ze soukromých zdrojů a 6,2 bodu u zakázek ze státního sektoru). „Hlavní příčinou je stále negativní výhled v oblasti nových zakázek financovaných jak státem – díky rozpočtovým restrikcím, tak i soukromými investory – z důvodu obav ohledně vývoje celkové ekonomické situace v ČR i zahraničí. Také ministerstvo dopravy vyjadřuje stavebním firmám podporu. „Je důležité, abychom ekonomickou aktivitu a efektivitu, které povedou k růstu HDP, sami podpořili. Třetím faktorem, který potvrzují téměř všichni respondenti (94 %, 5,9 bodu), je velice tvrdá a někdy až nekalá konkurence soutěžících o současné zakázky vyostřená do značné míry právě zmíněnou nedostatečnou poptávkou. Další komplikací, kterou přináší rok 2012, je podle mnohých ředitelů novela zákona o veřejných zakázkách, která podle nich povede v podstatě k zablokování procesu zadávání na několik měsíců dopředu. „Novela zákona o veřejných zakázkách, tak jak byla přijata, ještě více prohloubí nedostatek práce pro již tak velmi komplikovaný rok 2012, protože u všech připravovaných soutěží nevyhlášených před termínem 1.4.2012 se budou upravovat soutěžní podmínky, a to znamená další odkládání zahajování realizace staveb. To vše povede k cenové válce, bezohlednému a bezskrupulóznímu chování, dodavatelů i zadavatelů. Bez nadsázky je možné tvrdit, že proces “pročišťování” stavebního trhu, tj. vyrovnání disproporce mezi nabídkou a poptávkou, v roce 2012 bude pro naprostou většinu stavebních firem bojem o přežití. Kamil Janovský, ministr pro místní rozvoj je ale přesvědčen, že novela zákona o veřejných zakázkách a novela stavebního zákona budou mít očekávaný pozitivní vliv na české podnikatelské prostředí ve stavebnictví a věří, že novelizace stavebního zákona odstraní uměle vytvořené byrokratické překážky a vnese do českého stavebnictví větší průhlednost.“ Návrat k růstu sektoru se zatím neočekává ani v roce 2013. „Ke změně ve stavebnictví může dojít buď v důsledku zvýšení ochoty státu a bank financovat nové projekty, nebo díky tomu, že se trh pročistí na straně nabídky. Tlak na cenu jako primární kritérium výběru je dalším z pokračujících trendů. Extrémně vzrostl podíl firem ochotných riskovat kvůli nové zakázce. Pro její získání totiž nějakým způsobem porušuje své interní předpisy v oblasti risk managementu rekordních 99 % společností, které se výzkumu zúčastňují. Ve srovnání s předchozími roky, kdy nutnost porušování interních pravidel risku loni připustilo 60 % firem a v roce 2010 „jen“ 52 %, se jedná o mimořádný nárůst. Zakázku s nulovou nebo zápornou marží je stále ochotna přijmout téměř třetina společností (30 %). Ve srovnání se situací před rokem (výzkumem v dubnu 2011) se ale jedná o pokles až o 12 procentních bodů – řada společností si již tento přístup totiž nemůže dovolit. Transparentnost výběrových řízení se podle Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012 meziročně zhoršila z 6,4 bodu v minulém roce na aktuálních 5,9 bodu (škála od 1 do 10, kdy hodnocení 10 znamená maximální důvěru v transparentnost). Předpoklady stavařů z minulého roku o tom, že krize povede k větší transparentnosti tendrů, tak zatím zůstávají liché. Hůře z tohoto pohledu hodnotí stavitelé výběrová řízení financovaná z veřejných zdrojů (4,9 bodu) oproti těm, která jsou financována ze soukromých zdrojů (6,8 bodu). Stále větší roli ve stavebních tendrech hrají úplatky. U výběrových řízení financovaných z veřejných zdrojů letos uvádí každá druhá společnost (50 %), že bez úplatku není možné takovou zakázku získat; pro srovnání v roce 2011 to nebyla ani třetina (31 %). U stavebních zakázek financovaných ze soukromých prostředků deklarují, že je možné zakázku získat bez nutnosti poskytnout úplatek, téměř tři čtvrtiny firem (74 %, pro srovnání v roce 2011 to bylo 88 %).