PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

architektonické studie

dokumentace pro územní řízení

dokumentace pro stavební řízení

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

dokumentace pro provedení stavby

autorský dozor

kolaudace 

Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty všech potřebných profesí.

 

Dále zajistíme:

sestavování rozpočtů

projektové dokumentace

inženýrská a poradenská činnost

autorské dozory staveb a dozorování staveb.

 

Jednotlivé posudky potřebné (mnohdy vyžadované) pro jednotlivé stavby:

akustické studie

požární zprávy

statické posudky

mykologické průzkumy

stavebně historické průzkumy

energetické průkazy budov

radonové průzkumy

geologické průzkumy

rozpočty staveb

zabezpečení vstupních podkladů

projektové přípravy pro územní řízení

projektové přípravy pro stavební povolení

projektová dokumentace pro provádění stavby

práce spojené s prováděním stavby

práce po dokončení stavby