Víme, kam se podívat 

Najdeme vady, které sami neodhalíte. Investujte několik tisíc nyní – a ne mnohem více na pozdější opravy. Provádíme převzetí bytů a domů v ČE a provádíme i inspekce starších nemovitostí. Odhalujeme vady, nedodělky a poruchy. Technickou kontrolou bydlení Vám ušetříme peníze.

Zjišťujeme stav starších nemovitostí

Ušetřete si nepříjemná finanční překvapení před rekonstrukcí staršího bydlení, které kupujete. Profesionální inspekce nemovitostí ukáže závady a poruchy.

Kontrolujeme nové byty a domy 

Při převzetí nemovitosti od developera odhalíme všechny vady. Snížíme riziko nálezu skrytých vad, abyste nemuseli trávit čas reklamacemi.

Prohlédneme dokončené novostavby 

Najdeme technické nedostatky u novostaveb a zhodnotíme náklady na opravu. Při vyjednávání o ceně s prodejcem budete mít trumfy v ruce.

Prověřujeme developerské projekty 

Vybíráte z chystaných projektů a nevěříte vizualizacím? Prověříme architektonické i technické řešení projektu před tím, než zaplatíte zálohu.

Důvěřujte a prověřujte

Před podpisem smlouvy o nákupu nemovitosti byste měli zjistit její skutečný stav a každý solidní prodejce bude vaše rozhodnutí respektovat. V opačném případě vás mnohdy čekají nepříjemná překvapení buď při přímém užívání nebo při její rekonstrukci.

Stavební průzkum – inspekce nemovitostí

Samotnou kontrolu nemovitosti provede náš inspektor. Na místě uskuteční stavebně-technický průzkum včetně fotodokumentace a zasype prodejce technickými dotazy. Interně vyhodnotíme současný stav a hlavně vady a poruchy, které je potřeba odstranit k zajištění řádné funkce nemovitosti podle vašeho očekávání.

Co dostanete

Do několika dnů odevzdáme protokol o inspekci nemovitosti. V protokolu bude technický popis nemovitosti a shrnut skutečný stav jejích součástí. Doporučíme vám, jak bude možné odstranit vady a poruchy, a tyto sanační stavební práce oceníme dle příslušného zákona.

Snižujeme riziko nevýhodné koupě

Díky našemu průzkumu eliminujete riziko skrytých vad na minimum. Máme profesionální vybavení a detailně vypracované metodiky kontroly a jejího vyhodnocení.

Naši inspektoři

Všichni mají stavební vzdělání a jsou výborně proškoleni. Díky svým zkušenostem mohou odhalit i skryté vady a jsou nápomocni ve všech praktických otázkách týkajících se vašeho domu. Nepostrádají veškeré vybavení nutné pro prohlídky. Laserové délkoměry, dvoumetrové latě, elektro zkoušečky jsou samozřejmostí.

Zastupování klienta

Prohlídky nemovitosti se ani nemusíte účastnit. Všechny úkony provádíme také v zastoupení klienta formou plné moci. Přebíráme nemovitost na základě seznámení se s kupní smlouvou a za účasti našeho právníka na stavbě. Převzetí provedeme za vás a dohlédneme na úspěšné odstranění vad a nedodělků.

Důvěřujte a prověřujte

Většina developerů je slušných a není v jejich zájmu prodávat nekvalitní bydlení. Technické vady a nedodělky novostaveb nejsou nic výjimečného, ale také nic tragického. Jde jen o to, všechny nedostatky ve vhodnou chvíli najít a poté odstranit. Vy máte ve výsledku bezvadný dům, developer získává nejlepší reklamu – spokojené majitele. Developer se vždy snaží vady odstranit, protože na základě odstraněných vad a nedodělků je byt předán a má být uhrazena kupní cena. Poté můžete využít k odstranění vad jen reklamační řízení, což je časově náročný proces s nejistým výsledkem. Navíc se to týká pouze projevů skrytých vad.

Jak funguje převzetí bytu?

Proces koupě bytové jednotky je doprovázen tzv. převzetím nemovitosti, kdy máte první a poslední možnost uplatnit nárok na odstranění zjevných vad a nedodělků. Zjevné vady, odhalené až při užívání bytu, jsou klasifikovány jako neoprávněná reklamace a musíte tedy investovat do jejich odstranění sami.

Jak funguje převzetí domu?

Proces koupě rodinného domu je vždy doprovázen jeho převzetím, kdy máte první a poslední možnost uplatnit nárok na odstranění zjevných vad a nedodělků. Tyto vady a nedodělky, odhalené až při užívání domu jsou klasifikovány jako neoprávněná reklamace a musíte tedy investovat do jejich odstranění sami.

Neztrácejte čas reklamacemi

Chcete včas bydlet a developer chce dům předat. Tento fakt v některých případech brzdí nedokončené stavební práce nebo vady a nedodělky, na jejichž nalezení a odstranění máte právo. I developer je motivován k rychlému odbavení těchto problémů. Obyčejně máte jako klient sjednanou pozastávku části peněz z ceny díla, jež je splatná po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

Sleva z ceny nemovitosti

Často se to nestává, ale pokud některé vady a nedodělky nejdou odstranit, budeme asistovat při jednání o slevě z kupní ceny nemovitosti. Budeme vám nápomocní i ve všech dalších praktických otázkách, které se objeví při prohlídce vaší nemovitosti.

Co zkontrolujeme v rámci služby  

Prostudujeme vaši smlouvu, definované standardy a zadané klientské změny.

Zkontrolujeme nemovitost i jeho součásti - prověříme funkčnost vybavení a kvalitu provedených prací.

Fasáda – Jsou zapraveny sokly a zvládnuty návaznosti na terén? Jsou všude dokončeny omítky? Jsou dotaženy detaily? Nejsou znečištěny nebo poškrábány rámy oken? Jsou provedeny čisté přechody krokví a omítky? Jsou správně provedeny střešní svody?

Okolí domu – Jsou dokončené sadové úpravy? Jsou ve správném spádu okapové chodníky? Nehrozí sednutím zeminy obnažení izolace? Je robustně proveden plot, branka a vrata? Je kolem objektu pořádek?

Podlahy – Je podlaha přesně podle klientské změny nebo standardu? Nejsou bezbarvé stopy po lepidle kolem spojů plovoucí podlahy? Nezačíná se podlaha vlnit? Jsou správně uchycené soklové lišty? Nejsou někde uražené rožky desek podlahy?

Dlažby a obklady – Jsou položeny podle správného spárořezu? Není špinavé, prasklé nebo chybějící spárování? Nejsou rozeznatelné rozdíly odstínů dlažby? Není bezbarvý silikon na obkladech? Nejsou vzduchové kapsy pod dlaždicemi? Jsou kvalitně provedeny kamenické detaily nebo lišty?

Omítky a malby – Rovinnost podle ČSN – jsou všude pravoúhlé rohy a svislé stěny? Nejsou v omítkách trhlinky? Nejsou omítky nadměrně vlhké? Je všude v místnosti stejný počet vrstev malby? Jsou očištěny malby z vypínačů, soklíků podlahy, zárubní?

Okna – Je provedeno správné uchycení oken – nezavírají/neotevírají se sama po otevření? Není zanesen odvod kondenzátu v rámech oken? Jsou okna ve správné výšce nad podlahou? Jsou okna těsná? Je možná lehká manipulace s klikou? Nejsou okna nijak špinavá?

Parapety – Jsou venkovní parapety ve správném spádu? Nebude se na nich držet voda a špína? Jsou těsné vruty? Není upadlá omítka pod vnitřním parapetem? Jsou parapety dle standardu?

Dveře – Jsou všechny podle standardu nebo klientské změny? Nejsou patrné oděrky a škrábance? Jsou funkční kliky a zámky? Jdou dveře bez odporu dorazit k zárubni?

Kontrola dispozice – Je dispozice podle poslední platné klientské změny? Lze nastěhovat a umístit pračku? Je správná výška WC nad podlahou?  Odpovídají plochy místností?

Vybavení koupelny – Jsou všechny zařizovací předměty dodány a umístěny podle klientské změny? Nejsou znečištěné vodicí lišty sprchové zástěny? Není sprchová baterie pokrytá jemným filmem spárovačky? Jsou správně provedeny revizní otvory?

Vytápění – Jsou tělesa i hlavice dle standardu? Nevyskytují se oděrky těles? Jsou všechna tělesa stabilní a správně ovladatelná? Je funkční a správně osazený kotel?

Elektroinstalace –  Je správně proveden rozvaděč? Je napětí ve volných kabelových vývodech? Jsou pevně osazené a funkční zásuvky? Je dobře provedeno trubkování pro datové kabely?

Vzduchotechnika – Jak výkonnou digestoř je možné instalovat? Funguje větrání na WC? Nerezonuje koupelnový ventilátor při provozu? Jsou správně osazeny zpětné klapky?