KRZEPINSKI spol. s r.o. nabízí klientům kompletní poradenský a právní servis v případě insolvence nebo oddlužnění nemovitosti včetně refinancování půjček a úvěrů. Dále zajistíme vhodné financování koupě nemovitostí na úvěr včetně vyřízení hypotéčního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření.

Úvěr ze stavebního spoření

Komu je určen, soukromá klientela (fyzické osoby), nabídka je určena pro stávající klienty. Charakteristika a popis produktu: Úvěr ze stavebního spoření může účastník stavebního spoření použít na financování  bytových potřeb. Úvěr ze stavebního spoření poskytne Buřinka účastníkovi, který: uzavřel smlouvy o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhl zůstatek účtu minimálně 40 % cílové částky bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhlo stanovené výše dané sdělením. Navíc Buřinka umožňuje rezervaci úvěru ze stavebního spoření po dobu 12 měsíců po vyplacení uspořené částky a státní podpory po 6. roce spoření. Tato služba je zajímavá pro toho, kdo po skončení stavebního spoření potřebuje hotové peníze, ale zároveň si není ještě jist, zda v dalších 12 měsících nebude potřebovat úvěr ze stavebního spoření.

Výhody: vyřízení úvěru zdarma, jednoduchost nabídky, individuální nastavení podmínek úvěru dle potřeb klienta, možnost rezervace úvěru po vyplacení zůstatku účtu po 6 roce spoření, možnost získat úvěr až 800 tis. Kč bez zástavy nemovitosti, výše financování až 100% potřeby klienta, úroková sazba úvěru pevná po celou dobu splácení, možnost rozložit si splácení až na 13 let, nízké a neměnné měsíční splátky úvěru  po celou dobu splácení úvěru, možnost mimořádných splátek úvěru kdykoliv a zdarma, možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, možnost sjednat si výhodné pojištění schopnosti splácet úvěr pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a i pro případ ztráty zaměstnání, možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od daňového základu, zdarma poradenský servis, široká síť obchodních míst. Podmínky založení: uzavřená smlouva o stavebním spoření alespoň 24 měsíců ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc zůstatek účtu minimálně 40 % cílové částky bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhlo stanovené výše dané sdělením. Bodové hodnocení se stanoví tak, že součet uspořené částky, záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a úrokového faktoru se dělí čtyřmi promilemi cílové částky. Účastník musí: prokázat schopnost splácet úvěr, poskytnout dostatečné zajištění úvěru, doložit účelové použití úvěru, v případě úvěru ze stavebního spoření pro osobu, která je nezletilá, je nutné předložit souhlas opatrovnického soudu s tímto úkonem. Dokumenty/doklady potřebné k založení produktu. Doklad prokazující totožnost klienta. Doklady k doložení účelu úvěru. Doklady k dosažení bonity účastníka a osob zavázaných do úvěru. Doklady k zajištění úvěru. Základní operace s produktem

Čerpání úvěru

a) jednorázově

zaplacení kupní ceny nemovitosti (např. na účet prodávajícího dle kupní smlouvy),jakákoli jednorázová platba (např. na účet dodavatele stavby, prodejce zboží, na účet notáře při složení ceny do notářské úschovy, na účet další osoby při majetkovém vyrovnání apod.)

b) postupně

na základě faktur předložených s Příkazem k provedení platby na účet dodavatele,zálohově převodem na účet klienta. Výše zálohy je omezena 30 % z výše poskytnutého úvěru, min. 5 tis. Kč, max. 100 tis. Kč. Před dalším čerpáním zálohy je nutné doložit účelové použití zálohy. Zpětné proplacení již zaplacených dokladů: Od data vystavení k datu předložení neuplynulo více než 12 měsíců a nebyly vystaveny před datem uzavření smlouvy o stavebním spoření (tzn. před datem přijetí návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření).

Spoření a investování

Že je stavební spoření velice spolehlivým, bezpečným a výnosným způsobem spoření, není třeba opakovat. 2% úročení vkladu a státní podpora až 2 000 Kč ročně jsou zárukou vysokého zhodnocení vašich peněz. Nabízíme vám v oblasti spoření velice flexibilní spořící produkty pro každého člena vaší rodiny.

Úvěr ze stavebního spoření pro právnické osoby

Úvěr ze stavebního spoření může právnická osoba (společenství vlastníků jednotek, družstvo) získat již po dvou letech, kdy bylo naspořeno minimálně 40 % cílové částky a splněna kritéria poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, tzv. hodnotící číslo.

Výhody Přiděleného úvěru:

použití úvěru na financování rekonstrukce, oprav, zateplení apod., úroková sazba je již od 3 % ročně (závisí na zvolené variantě, kterou si klient vybere již při uzavření smlouvy o stavebním spoření), úvěr může být kdykoli bez sankcí částečně nebo zcela splacen

Na co můžete použít peníze z úvěru stavebního spoření

Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabízíme vám alespoň stručný přehled možností využití úvěru.

Jak nebýt chudým důchodcem

Jak již bylo zmíněno výše, překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavební spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabízíme vám alespoň stručný přehled možností využití úvěru. Položky označené "*" nelze financovat jako jedinou položku, mohou být proplaceny pouze v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací. - položky označené "*" nelze financovat jako jedinou položku; mohou být proplaceny v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací;

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření můžete získat již po dvou letech, kdy jste naspořili minimálně 40 % cílové částky a splnili kritéria poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, tzv. hodnotící číslo.Výhody Přiděleného úvěru: použití úvěru na financování bydlení, nízká úroková sazba, úvěr může být kdykoli bez sankcí částečně nebo zcela splacen. Zhodnocování prostředků tvoří v současnosti pouze část obchodů stavebních spořitelen. Obchod se z velké části přesunul na následné úvěry. Spořitelny umožňují na dluh to samé jako hypoteční banky: koupit, postavit, či rekonstruovat nemovitost; vypořádat majetkové podíly i refinancovat staré půjčky. Někdo by řekl, že jde jen o slovíčkaření, ale musíme rozlišovat úvěry stavebních spořitelen a úvěry ze stavebního spoření. Pojem úvěry stavebních spořitelen v sobě totiž zahrnuje nejen úvěry ze stavebního spoření, ale i tzv. úvěry překlenovací. Pojďme si v tom udělat jasno. Úvěr ze stavebního spoření, někdy také nazývaný “klasický“ či “řádný“, je původní produkt spořitelen, pevně spjatý se samotným stavebním spořením. Vzhledem ke státní podpoře stavebního spoření je tento úvěr omezen několika podmínkami. Samozřejmostí je existence spoření. Jeho přidělení je dále ze zákona omezeno dvouletou čekací lhůtou, naspořením určitého procenta cílové částky a dosažením stanovené výše tzv. hodnotícího čísla. Kvůli těmto restrikcím znamenajícím značnou nepružnost a neschopnost reagovat na aktuální potřeby klientů přišly spořitelny na trh s překlenovacími úvěry.

“Kapesné“ z řádného úvěru

Jestliže bychom poznamenali, že stavební spořitelny zdatně konkurují v úvěry na bydlení hypotečním bankám, museli bychom i jedním dechem dodat, že se to děje díky úvěrům překlenovacím. Ze samotného řádného úvěru, si toho totiž moc nepořídíte. Pokud splníte výše uvedené podmínky, tzn. po 24 měsících máte naspořeno 30 do 50 % (podle konkrétní spořitelny) z cílové částky a splňujete hodnotící číslo, stejně nezískáte pravděpodobně více než pár set tisíc.Kdybyste měli cílovou částku například 400.000 Kč, museli byste mít naspořeno 160.000 Kč (40 %). Řádný úvěr by pak spočíval v možnosti, půjčit si zbývajících 240.000 Kč, samozřejmě za předpokladu splňování podmínky hodnotícího čísla. Růst tohoto ukazatele závisí mimo jiné na zvolené tarifní variantě. Příklad výpočtu hodnotícího čísla naleznete v dalším kroku abecedy. Pokud byste si stanovili CČ hned na začátku podstatně výše, např. na 2.000.000 Kč, budete čekat kolem 12 let na splnění podmínek pro přidělení řádného úvěru.