KRZEPINSKI spol. s r.o. nabízí klientům kompletní poradenský a právní servis v případě exekuce, insolvence nebo oddlužnění nemovitosti včetně refinancování půjček a úvěrů. Zajistíme kompletní právní servis a zastoupení při vyřízení vaší exekuce či oddlužnění a v rámci konsolidace půjček a dohodneme Vám přijatelné splácení pohledávek.Ideální produkt na úhradu exekuce je nebankovní půjčka na vyplacení exekuce , kterou jsme schopni vám zprostředkovat ze soukromých zdrojů s garancí. Dále Vám můžeme nabídnout  zprostředkování okamžitého výkupu Vaší zadlužené nemovitosti a zajistíme Vám kompletní právní a poradenský servis s garancí.

Exekuce

Exekuce je vlastně přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník (povinný) neuhradil dluh, který má vůči věřiteli (oprávněnému). Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Exekucemůže být prováděna buď srážkou ze mzdy či jiných příjmů, zablokování bankovních účtů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti, odebráním věci, rozdělením společné věci, prodejem družstevního podílu v družstvu – prodej družstevního bytu atd.

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti znamená zablokování dlužníkova (povinného) nemovitého majetku (RD, bytu, chaty, komerčního objektu, pozemku) na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a po nabytí právní moci pak exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Provádět exekuci nemovitosti je oprávněný soud, soudní exekutor, finanční úřad nebo správní úřad. Soudního exekutora buď určí soud, nebo si ho vybírá klient, který jej navrhne v návrhu exekuce zasílanému k soudu. Máte-li na nemovitosti exekuci - exekuce nemovitosti, neznamená to, že o nemovitost musíte v dražbě přijít. Nejdůležitější je okamžitě jednat a nečekat na poslední chvíli. Čím dříve exekuci vyplatíte a dražbě zabráníte, tím méně budete muset za exekuci zaplatit. Náklady exekuce se řídí podle vyhlášky 330/2001 Sb. a odměny a náklady za provedení exekuce nebo samotné dražby jsou vysoké a v mnohých případech i mnohonásobně převyšují výši samotného dluhu.

Exekuce nemovitosti v praxi

Po tom co exekutor disponuje exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, nechá exekutor zhotovit znalecký posudek, který určuje cenu nemovitosti. Znalecké posudky nemovitosti jsou ve většině případů na spodní hranici tržního odhadu nemovitosti v dané lokalitě. Dlužník je povinen v tomto případě spolupracovat s exekutorským úřadem a musí určeného znalce nemovitosti vpustit do objektu nemovitosti, totéž platí i při obhlídce nemovitosti zájemci těsně před nařízenou dražbou.

Exekuce nemovitosti – povinnosti exekutora

Exekutor musí zablokovat jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí (byty v osobním vlastnictví, RD, komerční objekty, chaty, chalupy, pozemky). Po nařízení exekuce je ze zákona zakázáno jakkoliv nakládat s majetkem, a to jak movitým tak i nemovitým.

Exekuce dražby nemovitostí – co se může dražit

Předmětem dražby nemovitostí mohou být stavby spojené se zemí pevným základem (domy, byty, nebytové prostory, budovy, garáže atd.) a pozemky. Exekucí, tedy prodejem v dražbě, lze postihnout jak stavby evidované v katastru nemovitostí, tak stavby, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Dražby nemovitostí dělíme na držby nedobrovolné a dražby dobrovolné.

Půjčka na vyplacení exekuce

Jedná se o rychlou nebankovní půjčku na vyplacení exekucí, která je vhodná pro klienty, kteří potřebují vyplacení exekuce nebo jiných závazků na nemovitosti a následně tuto nebankovní půjčku na vypalcení exekuce konsolidovat do hypotečního úvěru, dlouhodobé nebankovní půjčky nebo úvěru. Půjčkou na vyplacení exekuce se také klient může oddlužit a zbavit se tak všech dluhů a následně nemovitost prodat. Jedná se především o vyplacení závazků na nemovitosti dlužníka jako je exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, exekutorské zástavní právo, soudcovské zástavní právo ve prospěch finančního úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovny nebo jen nevýhodné zástavní právo smluvní atd.